Så fungerar det

Inom CC är vi öppna med vår identitet. Alla deltar med för- och efternamn (Zoom, Telegram, Signal) för att vara öppen i sin kommunikation. Det skapar trygghet för alla.

Zoom

Du som deltar ska visa din bild, åtminstone någon del av mötet. Ditt för- o efternamn ska synas i bild. Du kan ändra ditt namn. När du vill tala: Längst ned i i bilden står Reactions.

Klicka på ”Reactions”, så kommer ikonerna nedan upp. Klicka på handen, ”Raise Hand”.

När du klickar på ”Raise Hand”, kommer den att synas till vänster på din bild.

När du får ordet ska du aktivera din mikrofon, ”unmute” se bild nedan. Där kan du starta o stoppa videokameran, och aktivera o avaktivera mikrofonen. När du talat färdigt säger du ”Tack, jag är klar” så fortsätter mötet, och du klickar bort handen, ”Lower Hand”.

Om du vill skriva ett meddelande, klicka på Chat. Du kan skriva till ”everyone” eller till en enskild deltagare i zoom-mötet. Som ny deltagare kan du skriva i Chatten vem du är och vad du är intresserad av. Chatten publiceras efter mötet på Telegram-gruppen CC Sweden.

Telegram-grupper

CC Sweden – Informativa inlägg av allmänt intresse

CC Sweden Chat Group – diskussion, reflektioner

Telegram-grupper för geografiska områden, CC Skåne, CC Gotland etc

Delta med för- och efternamn, respektfullt beteende gentemot varandra och naturligtvis mot Simon Parkes. Bryter man mot detta kan man få en varning, vid upprepade brott kan uteslutning bli aktuellt.

Du kan söka i ’telegram, sök på Files, sök på ord, sök medlemmar etc.

Signal-grupp

Om alla andra kanaler tas ner (internet försvinner) kan Signal möjligen fungera. Därför finns en ”Emergency group” på Signal. Lägg upp Signal-Appen på din telefon. Ansök om medlemskap via länk som finns i Telegram CC Sweden-gruppen. Sök på Nödkanal i sökfältet, då kommer du till länken. Din profil ska innehålla för- och efternamn.

Ny plattform

Vi väntar på att Simon Parkes nya plattform ska lanseras. Förhoppningsvis innehåller den en del förbättringar. Den ersätter Telegram.