Vad är Du mest tacksam för i Ditt liv?

Att vara uppmärksam och medveten om vad man är tacksam för i livet och verkligen  >Läs mer>>

432 Hertz

432 Hertz får dina celler och ditt DNA att vibrera med en högre frekvens  >Läs mer>>

Helande ljud och musik

Helande ljud och musik där instrumenten är stämda efter tonen A med frekvensen 432hz.  432  >Läs mer>>

1 Comment