IT-Support

CC Sveriges IT tekniker

IT-Support

Jag sköter om IT-relaterade uppgifter. Svarar på frågor och försöker lösa de IT-problem som uppstår kring organisationens verksamhet. 

IT-Supportansvarig

Urban Hådén