Koordinatorer i Sverige

Sandra CC Sweden

Mitt namn är Sandra MC Andersson och jag är koordinator för Sverige tillsammans med Ray och Chris.
Jag är en mycket jordnära själ som älskar att spendera min tid med djur och natur, vara ute på havet samt att skriva musik och sjunga.

> Läs mer >>

Host

Sandra Andersson

Ray Garpenvall

Jag heter Ray Garpenvall och är Sveriges landskoordinator i Connecting Consciousness. Under mina
första fyra år har vi gått från 100 till över 1000 medlemmar

>Läs mer>>

Host Sverige

Ray Garpenvall

Chris

Working in the field of alternative health and wellness with Shiatsu, acupuncture, Qigong, meditation and relaxation. Writer, drummer, singer and songwriter.

Host

Chris McAlister