Simon Parkes

Simon Parkes är grundare av Connecting Conciousness. Han har livslång erfarenhet av utomjordiska varelser, skugg-människor, elementaler och UFO. Detta innefattar även så kallade mantid-varelser, reptiler från stjärnbilden Draken (Draconis reptilian), kattvarelser, små och höga grå varelser, kristallina varelser samt övriga varelser som inte kan identifieras.

Simon var, innan han offentliggjorde sin forskning inom ovanstående områden, en folkvald politiker och tjänstgjorde som sådan. Simons biologiska mor arbetade för den brittiska säkerhetstjänsten, ofta kallad MI5, mellan åren 1965 – 1979. Medan hon var anställd av brittiska underrättelsetjänsten arbetade hon i själva verket även för amerikanska NSA – National Security Agency. Hennes jobb var att skriva ut dokument som beskrev över hela världen kraschade UFO-farkoster, som sedan hämtats av amerikanska specialstyrkor.

Simons farfar, som var brittisk diplomat, arbetade för den brittiska underrättelsetjänsten, MI6. Men också han var nära förknippad med den centrala underrättelsebyrån (CIA) i USA. Under denna tid tilldelades han medaljen ”Order of the British Empire” (OBE) samt medaljen ”Commander of the British Empire” (CBE), dock valde han avböja att bli adlad av brittiska drottningen. Simons farfar var också en framstående frimurare och var Storbritanniens utsedde diplomat till Förenta Nationerna i slutet av 1950- och början av 60-talet.

Simon gick offentligt ut med sin berättelse i 2010, och sedan dess har han turnerat i Storbritannien och talat på konferenser. Inledningsvis attackerades han av mediaetablissemanget som gjorde en samlad ansträngning för att misskreditera honom. Men en händelse 2013 blev en vändpunkt. Simon blev inbjuden av det brittiska försvarsdepartementet (MOD) och erbjuden en unik rundtur i en hemlig radarbas i Storbritannien. Detta slog pressen med häpnad och har tack och lov lett till en betydligt mer seriös och uppskattande åsikt av Simon Parkes kunskaper och förmågor.