Syfte och målsättning

Syftet för Connecting Consciousness Sverige är att främja medvetenhet, förståelse och samhörighet kring andliga ämnen i Sverige.

Våra mål

  1. CC Sweden BloggSkapa en kunskaps- och lärande miljö.  Målet är att främja utbildning och öka kunskapen om andlighet och medvetenhet. Connecting Consciousness Sverige strävar efter att samla och förmedla kunskap från olika andliga traditioner och visa på gemensamma grundläggande principer. Organisationen erbjuder evenemang, workshops, föreläsningar och träffar där medlemmar kan lära sig och diskutera andliga ämnen, holistisk hälsa m.m.
  2. Främja personlig och kollektiv utveckling. CC Sverige strävar efter att stödja medlemmarnas personliga tillväxt och utveckling. Därför erbjuder organisationen verktyg och resurser som bidrar till medvetenhet, självreflektion och självtillit. Detta inkluderar meditation, energiarbete, affirmationer samt andra övningar och praktiker.
  3. Skapa en inkluderande gemenskap. Målet är att skapa en gemenskap där medlemmar kan känna sig stödda, förstådda och sammanbundna med likasinnade. Genom att erbjuda plattformar för kommunikation och interaktion vill organisationen skapa en atmosfär av ömsesidigt stöd, förståelse och samhörighet bland medlemmarna.
  4. Sprida kunskap och medvetenhet.  Genom att uppmuntra medlemmarna att omsätta sina andliga insikter och värderingar i praktisk handling vill CC Sverige  bidra till samhällets utveckling. Det kan innebära att främja medkänsla, medveten konsumtion, hållbarhet och främjande av fred och harmoni på individuell, samhällelig och global nivå. Organisationen kan samarbeta med andra organisationer och intressenter för att öka medvetenheten om viktiga ämnen och främja positiva förändringar i samhället.

Bli medlem: Medlemsansökan