Vad är Connecting Consciousness?

Svenska flaggan

Välkommen till CC Sweden

Välkommen till CC Sweden som är den svenska delen av Connecting Consciousness. Vi är en växande, internationell organisation som vill förändra världen till det bättre! I Sverige är vi ca 650 medlemmar (aug 2021). Vi som är koordinatorer i CC Sweden heter Sandra, Ray och Chris.

CC försöker stödja människor i den processen som det innebär att ”vakna” till världen runt dem. Att utveckla sin förståelse för vem de är och deras sanna position i världen, och därmed hjälpa mänskligheten och allt liv att gå framåt på ett positivt sätt.

Organisationen menar att många av de rådande strukturerna i samhället inte nödvändigtvis är positiva för vare sig människor eller planeten, och vårt syfte är att lösa de globala utmaningar som vi står inför genom fysisk och andlig utveckling och utbildning.

Hur gör vi det?

Genom 3 sammanlänkade mål:

  • Skapa C.C. nätverk: genom lokala, nationella och internationella andliga grupper.
  • Att dela kunskap: genom utbildning, forskning och debatt; avslöjar sanningen och därmed öka medvetenheten och informera människor.
  • Förena röster: Tillsammans är vi starka och kan ändra allmänna attityder samt påverka regeringen. Genom att uppmuntra och ställa frågor som möjliggör debatt.

Bli medlem

Så här säger Simon om vilka som får vara med:

”CC is not the local chess club, which means that we replace the ability of strategic chess thinking with the wish to become spiritual. In other words, everyone with a strategic mind might want to join a chess club, but only spiritual people will be allowed to join CC. You don’t have to be psychic, you don’t need to remote view, you don’t need to have seen aliens, etc, etc. All I ask of you is that you see the truth, turn away from the evil that controls this planet and work with me and others to strive for a far better future.”

Simon Parkes

All that may sound like pompous phrases, but in practice it means that we see each other from time to time, arrange joint meditations and invite different guest lecturers, such as. Ole Dammegard.

There is no obligation to participate in meetings or to get involved more than you feel you can handle, but a prerequisite for a functioning group is that everyone feels safe with each other. Before we let any new ones into the group, our practice is that one or more of the members, welcome via a short Skype call.

Becoming a member is free of charge and all work is done on a non-profit basis. To register as a member: https://www.connectingconsciousness.org/en/register

Warm welcome!
Ray, Sandra and Chris, Swedish coordinators